ANTE Safety s.r.o.

zajišťujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO.

V dnešní době je stále důležitější zajištění potřebných dokumentů v oblasti BOZP a PO, včetně proškolení Vašich zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, což je povinností zaměstnavatele dle Zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce.
A proto jsme tu my :-)

Přečtěte si o nás více.

Nabídka služeb

Bezpečnost
práce
Požární
ochrana
Koordinátor
BOZP
Ochrana
ŽP
Ostatní
služby