Bezpečnost práce

Zpět na nabídku služeb

Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších právních předpisů, ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zajistit seznámení všech svých zaměstnanců s právními a ostatními předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. V případě jejich nedodržení se vystavujete postihu ze strany kontrolních orgánů.

V případě plnění pracovních činností je téměř vždy riziko.

Školení BOZP

Dokumentace BOZP

Přítomnost a zastupování při kontrole státních orgánů

Zaujala vás naše nabídka? Pošlete nám zprávu

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon