O společnosti ANTE Safety s.r.o.

V dnešní době je stále důležitější zajištění potřebných dokumentů v oblasti BOZP a PO, včetně proškolení Vašich zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, což je povinností zaměstnavatele dle Zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce.
A proto jsme tu my :-)

V oboru se pohybujeme už od roku 2001 , máme tedy mnoho zkušeností. Zajišťujeme komplexní služby v oblastech bezpečnosti práci a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Těšíme se na spolupráci.

Certifikace a osvědčení

Yveta Boudová

Lucie Petrásková