Nabídka služeb

Nabízíme Vám i Vaší společnosti komplexní služby v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana).

Bezpečnost práce

Nabízíme vaší společnosti školení i dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které požaduje zákoník práce po všech zaměstnavatelích. Vyškolíme všechny vaše pracovníky na BOZP a PO vč. školení první pomoci, vyhodnotíme bezpečnostní rizika vašeho pracoviště, vypracujeme směrnice pro řízení BOZP, provozní a dopravní řády a další… Nabízíme také naši přítomnost a zastupování při kontrole státních orgánů.
Přečtěte si více v sekci Bezpečnost práce.

Požární ochrana

Zajišťujeme také výkon funkce odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany. Zpracujeme Vám celkovou dokumentaci PO, proškolíme zaměstnance nebo pracovníky a průběžně budeme dohlížet na pravidelnou aktualizaci. Samozřejmostí je poradenská činnost v oboru.
Přečtěte si více v sekci Požární ochrana.

Koordinátor BOZP

Nabízíme služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zajišťujeme BOZP od fáze přípravy až po realizaci stavby, naplňuje zákonnou povinnost zadavatele stavby.
Přečtěte si více v sekci Koordinátor BOZP.

Ochrana životního prostředí

Nabízíme poradenství a metodickou pomoc při plnění zákonných povinností v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Zpracujeme pro vás směrnice a dokumentace ohledně odpadů, ochrany ovzduší a vod, a práci s chemickými látkami a přípravky.
Přečtěte si více v sekci Ochrana životního prostředí.

Odborná školení

Nabízíme vám odborná školení v oblasti elektrotechniky, plynových zařízení, prací s tlakovými nádobami, zdvihacími zařízeními, svářečských prací a mnohým dalších…
Přečtěte si více v sekci Odborná školení.

Revize

Nejdříve provedeme analýzu nemovitosti, prostor, areálů, pracovišť a na základě této analýzy zpracujeme harmonogram revizí. Dle harmonogramu provádíme sledování platnosti termínů kontrol a revizí a dále zajišťujeme jejich provedení v termínu. Při provedení revize/kontroly provedeme správnost revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv.
Přečtěte si více v sekci Revize.

ISO certifikace

Nabízíme poradenství, zpracování, zavedení a udržování systému kvality dle norem ISO, ISO 9001, ISO 14001 – životní prostředí (EMS), OHSAS 18001 – systému bezpečnosti práce, systému kritických bodů, HACCP pro Vaši organizaci. Nabízíme provedení školení a interních auditů. Součástí nabídky je i zajištění certifikace u akreditované certifikační společnosti podle přání zákazníka.
Přečtěte si více v sekci ISO certifikace.