Revize

Zpět na nabídku služeb

Nejdříve provedeme analýzu nemovitosti, prostor, areálů, pracovišť a na základě této analýzy zpracujeme harmonogram revizí. Dle harmonogramu provádíme sledování platnosti termínů kontrol a revizí a dále zajišťujeme jejich provedení v termínu. Při provedení revize/kontroly provedeme správnost revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv.

Elektro

Hromosvody

Požární ochrana

Spalinové cesty

Tlaková zařízení

Plynová zařízení

Zdvihací zařízení

Zaujala vás naše nabídka? Pošlete nám zprávu

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon